Om

Gahnströms Bygg AB.

Kort bekrivning av mitt företag

 

Ove Gahnström

Graunvägen 6

621 43 Visby

Mobil 070 684 75 75

eller 0498-480767

 

Jag har varit i branschen sedan 1976

och håller på med allt ifrån

nyproduktion av hus till mindre arbeten

som plattsättning och div reparationer.

 

Diverse fastighetsskötsel.

mm mm

 

Slå mig en signal så hjälper jag även dig!

Kontakta oss här nedan